Zastita od divljaci
Zaštita od divljači tokom zimskih meseci
- Reklama -

Prvi mrazevi su nastupili, a samim tim uskoro nailazi i zimsko vreme praćeno snegom i problemima koje voćari mogu da imaju sa divljači koja stvara štete, posebno na mladom voću koje je tek posađeno.

Najveća oštećenja nastaju na kori mladih sadnica i njih najčešće nanose zečevi, ali i srne. U nedostatku hrane štete mogu da nanesu i divlje svinje ali i ostale životinje koje žive u šumi – pa ukoliko nastupi duža i oštra zima, one u potrazi za hranom neretko dolaze i do prvih naselja.

Oštećenja koja čine zečevi razlikuju se od onih koje pričinjavaju srne. Tako se na mestima koja je oglodao zec vide poprečni tragovi griženja, a oštećena mesta su glatka.

Za razliku od njih, srne zagrizaju koro uspravno i ta mesta su hrapava.

Oštećena stabla lako izmrzavaju tokom zime, pa je potrebno da se to spreči. To se čini na različite načine, ali je u suštini važno da se životinje odbiju, jer je ubijanje zabranjeno, osim u sezoni lova.

Najsigurniji, ali i najskuplji način zaštite je da se voćnjaci i vinogradi ograde žičanom mrežom. Ona treba da je dobro ukopana da zečevi ne bi napravili prolaz ispod nje, ali i dovoljno visoka da je ne preskoče. Pojedinačna stabla moguće je zaštiti omotavanjem kartonom, slamom, kukuruzovinom ili plastičnim mrežicama koju životinje ne mogu da pregrizu.

Zastita od divljaci
Zastita od divljači tokom zimskih meseci

Pošto zečevi nanose štete i pred kraj zime, dobro je da se orezane grane posle zimske rezidbe ostave na zemlji i služe kao hrana divljači umesto kore voćaka.

Jedna od mera u sprečavanju šteta, koju često sprovode lovci, ogleda se u tome da se namerno na određenim punktovima ostavlja hrana, gde bi se životinje okupljale i na taj način, pošto su site sprečilo bi se napuštanje njihovih šumskih staništa, pa samim tim i stvaranje šteta na mladim voćnjacima.

Pored ovih mera mogu se primeniti i različita hemijska sredstva koja odbijaju divljač, takozvani repelenti ali ona se ređe koriste.

Tekst priredio: dipl. inž. Goran Veljković