Crvenilo kukuruza - simptomi, rasprostranjenost i mere zaštite kukuruza!

Crvenilo kukuruza (Stolbur fitoplazma) je bakterijsko oboljenje koje prenosi cikada (lat. reptalus panzeri) koja siše sokove iz floema (složenog biljnog provodnog tkiva, čija funkcija je da vrši transport, najčešće, od lista do svih ostalih delova biljke) kukuruza. Fitoplazma se zadržava u pljuvačnoj žlezdi gde trpi i određenu metamorfozu i postaje infektivna.


 

     foto: nsseme

Od čega zavisi širenje crvenila kukuruza?

Za razliku od drugih bolesti kao što su mikoze i bakterioze, širenje crvenila kukuruza ne zavisi od vremenskih uslova, već od atraktivnosti biljaka kukuruza za cikadu, ali i od faze razvića kukuruza.

Dešava se da isti hibridi u različitim fazama ne obolevaju, odnosno jedan oboleva od crvenila, a drugi ne. Posle izletanja sa pšenice, imaga lete na susedno polje kukuruza i to obično samo na prve redove, a kasnije se šire po celoj površini.

Kada se javljaju prvi simptomi crvenila kukuruza i koliki je intezitet oboljenja?

Period primanja fitoplazmoze je oko 3 nedelje i prvi simptomi se javljaju početkom avgusta. Intenzitet obolenja zavisi od osetljivosti hibrida. Neki hibridi su izuzetno atraktivni za cikade – one doleću na atraktivne hibride i inficiraju biljke. Neki kukuruzi, kao na primer, šećerac koji je znatno manje osetljiv u poljskim ogledima.

Cikada prezimljava u obliku larve na korenu pšenice. Rojenje je u junu u julu pred ili u vreme žetve pšenice.

Samo deo populacije Reptalus panzeri je infektivan. Prognoza pojave crvenila kukuruza se obično određivala na osnovu brojnosti populacije, ali i procentom infektivnosti.

Imaga koja se hrane kukuruzom, prenose Stolbur fitoplazmu.

Simptomi crvenila kukuruza

Početni simptomi crvenila na kukuruzu se obično pojavljuju oko 30 dana posle infekcije ili u prvoj polovini avgusta da bi krajem avgusta i početkom septembra dostigli maksimum. Neki hibridi su posebno osetljivi i pri intenzivnoj pojavi crvenila dolazilo je do sušenja i nije bilo berbe.

Najveće štete su na klipu, jer se pojavljuju rehuljavi klipovi (nejednake veličine), nezavršeni do vrha. U godinama intenzivne pojave crvenila, štete redovno prelaze 50% prinosa, a kada je sušna, dešava se da nema šta da se obere.

Rasprostranjenost crvenila kukuruza u Srbiji

Crvenilo kukuruza se najviše javlja na poljima Stiga, zatim Južnog banata i Srema, a u novije vreme najveći intenzitet bolesti je u Južnoj Bačkoj (Čurug, Žabalj, Budisava) i drugi lokaliteti. Međutim, crvenila ima u ostalim reonima gajenja. Prisutna je i u većini zemalja Evrope, ali epicentar je Srbija.

Nije utvrđeno da se fitoplazma prenosi semenom.

Daleke 2003.godine na kukuruzu se pojavilo nešto novo i nepoznato u sušnom Centralnom i Južnom Banatu. Prve reči seljaka iz Ilandže kome je ovo bakterijsko oboljenje, te 2003. godine, nanelo štetu na kukuruzu bile su „Pocrveneo mi je kukuruz!“

Danas ovu rečenicu možete čuti u gotovo čitavoj Srbiji.

Štete u sušnoj 2012.godine, uzrokovane crvenilom kukuruza su bile čak 100% u pojedinim regionima!

Kako suzbiti crvenilo kukuruza?

Rotacija kukuruza i pšenice favorizuje razviće pojave cikade, odnosno pojavu crvenila kuuruza.

Suzbijanje se izvodi u vreme rojenja imaga ili kada sa pšenice cikade doleću na kukuruz.

Imago je „oklopljen“ vrstom štita pa se mora koristiti kombinacija insekticida u dodatku površinskih aktivnih materija koje imaju sposobnost vezivanja za krila

U ovom slučaju treba upotrebiti okvašivač koji ima aktivnu materiju TRISILOKSAN u količini od 25 ml/100 l vode. Tretiranjem 8 do 10 redova kukuruza sa strnjike posle žetve pšenice može se smanjiti značajno brojnost cikada, a time i prenošenje crvenila.

Primenom kombinacije insekticida koji sadrži aktivnu materiju FENTION u količini 1,5 l/ha i insekticida koji sadrži aktivnu materiju ALFA CIPEMETRIN uz dodatak okvašivača postiže se visoka efikasnost u suzbijanju cikade, odnosno zaštita kukruza od crvenila. Slično, i intezivna agrotehnika i ishrana pomažu da kukuruz lakše podnosi razvoj fitoplazme i time se smanjuje štetno delovanje crvenila kukuruza.

up
7 korisnika je glasalo.

Dodaj novi komentar

Image CAPTCHA
Unesite znakove koji su prikazani na slici.