Bliži nam se setva kukuruza! Koje faze treba ispoštovati pre setve?

Prva faza je dobra predsetvena priprema zemljišta. Cilj pripreme zemljišta je prvenstveno očuvanje vlage koja je neophodna za dobro klijanje, ali isto tako i da se površinski sloj zemljišta dovede u optimalno stanje za seme, i omogući semenu kukuruza nesmetano klijanje i nicanje. Uz optimalnu temperaturu zemljišta i odgovarajuću pripremu stvaraju se odlični uslovi za setvu. Ali još jedna važna stvar je da se stvori rastresiti sloj zemljišta, to jest da se zemljište dobro izmrvi i usitni.

Foto: agronews

Najbolje vreme za predsetvenu pripremu je u rano proleće, kada se površina zemljišta prosuši. Obavlja se tzv. fina priprema koja, pored toga što zatvara brazde nastale prilikom oranja, ima za cilj da uništi korovske vrste i da usitni površinski sloj kako bi se omogućili idealni uslovi za setvu i nicanje. Sa predsetvenom pripremom ne treba žuriti, to jest ne sme se obaviti previše rano. Najbolje vreme je od 7 do 10 dana pred početak setve. Ovo je važno kako se ne bi gubila dragocena vlaga iz zemljišta nepotrebno. Uz pripremu obavezno je i đubrenje.

Preporuka je da se koriste NPK đubriva s naglašenom fosfornom komponentom a kasnije se može obaviti i folijarna prihrana. Takav način prihrane je odličan jer biljka odmah usvaja hranljive materije. Međutim, tu treba biti obazriv jer kukurz podnosi male koncentracije pa ukoliko se odlučite za takav način prihrane, koristite specijalno pripremljena đubriva za tu namenu.

Šta sledi nakon temeljne predsetvene priprime?

Nakon obavljene predsetvene pripreme sledi sama setva! Što se konkretne setve tiče, nju je najbolje obaviti u optimalnom roku setve a to je april-maj u zavisnosti od vremenskih prilika. Veoma je važna i temperatura zemljišta koja bi trebalo u površinskom sloju zemljišta da iznosi 10 °C, dok je minimalna temperatura za klijanje semena oko 8 °C.

I za kraj, preporuka je da koristite proverene hibride koji su sertifikovani i hemijski istretirani protiv zemljišnih štetočina. Ima na tržištu puno proizvođača ali ono što AS hibride možda izdvaja od drugih je što u svojoj ponudi imaju jasno izdiferencirane hibride posebne namene: za zrno, klip ili silažu.

 Dipl. inž. polj. Goran Veljković

up
7 korisnika je glasalo.

Dodaj novi komentar

Image CAPTCHA
Unesite znakove koji su prikazani na slici.