Bakteriozne bolesti paradajza - simptomi i lečenje

Osim standardnih bolesti koje se mogu javiti na paradajzu, veliki problem predstavljaju bakteriozne bolesti koje se po pravilu teško suzbijaju.

Najpoznatije bakterioze paradajza su:

  • crna pegavost lišća i krastavost plodova paradajza

  • bakteriozna krastavost plodova paradajza

  • bakteriozna uvelost

  • rak paradajza.

Crna pegavost lišća i krastavost plodova paradajza je izuzetno rasprostranjena bakterioza kod nas, naročito na paradajzu gajenom iz direktne setve. Ovo je ekonomski značajna bolest i prvi gubici mogu nastati još u proizvodnji rasada, a takođe i kasnije usled infekcije plodova.

Foto: pisvojvodina                  slika 1. crna pegavost lišća paradajza

Foto: agronomija                            slika 2. krastavost plodova paradajza

Simptomi:

Prvi simptomi se uočavaju na donjem lišću u vidu sitnih tamnozelenih pega, vlažnog izgleda, oivičenih hlorotičnim oreolom. Tkivo u okviru pega izumire dobijajući crnu boju. Usled pojave većeg broja pega, list žuti i opada. Tamne, vlažne pege ispoljavaju se i na stablu i peteljkama lista i ploda. U uslovima povećane vlažnosti, na površini ovih pega uočava se bakterijski eksudat. Najkarakterističnije promene nastaju na mladim nesazrelim plodovima. Na površini plodova obrazuju se sitne sjajno crne pege. Spajanjem pega dolazi do zastoja u porastu okolnog tkiva i deformacije ploda. Izvor infekcije je zaraženo seme i ostaci obolelih biljaka. Mlade biljke, kao i plodovi osetljiviji su od biljaka u kasnijim fazama.

Preventivne mere za zaštitu paradajza:

Najbolji efekat zaštite postiže se primenom preventivnih mera kao što su plodored, uklanjanje ostataka obolelih biljaka, dezinfekcija zemljišta u toplim lejama, regulacija temperature i vlažnosti u zaštićenom prostoru, upotreba zdravog semena, gajenje otpornih genotipova i navodnjavanje natapanjem. Efikasnost hemijskih mera zaštite (dezinfekcija semena i tretiranje biljaka na polju) je ograničena kada su u pitanju bakterioze. Primena preparata na bazi bakra može umanjiti brzinu širenja zaraze, ali nikako ne može suzbiti već nastalu infekciju.

Bakteriozna krastavost plodova paradajza , nastaje tokom leta i posle perioda vlažnog vremena. Bakterija parazitira nadzemne delove biljaka paradajza.

Simptomi:

Na listu se uočavaju male vlažne ili uljaste pege nepravilnog oblika. Oboleli plodovi se deformišu, gube tržišnu vrednost ili potpuno izumiru.

Populacija bakterije sastoji se od više rasa koje se razlikuju i po tome što pojedine parazitiraju samo paradajz, druge papriku, a treća grupa parazitira oba domaćina. Do naredne vegetacije parazit se održava na ostacima obolelih biljaka i zaraženom semenu sa kojih se zaraza prenosi prvo na sejance, a kasnije i na odrasle biljke. Bakterija prodire kroz stomine otvore i kroz povrede na tkivu nadzemnih organa biljaka. Toplo vreme i česte padavine pogoduju širenju bolesti.

Preventivne mere za zaštitu paradajza:

Metode suzbijanja slične su merama preporučenim za zaštitu paradajza od crne pegavosti.

Bakteriozna uvelost i rak paradajza predstavlja ozbiljan problem u toplijim predelima sa dosta padavina. Može oboleti paradajz na polju i u zaštićenom prostoru tokom celog vegetacionog perioda, pri čemu dolazi do izumiranja biljaka i pogoršanja kvaliteta plodova.

Foto: agronomija                  slika 3. Bakteriozna uvelost i rak paradajza

Simptomi:

Uvelost pojedinih grančica i liski, a kasnije i čitave biljke nastaje kao posledica prisustva i širenja bakterija sprovodnim sistemom. Osim toga, može se uočiti pegavost lišća, a jedan od karakterističnih simptoma na plodovima su mrke pege sa beličastim oreolom koje zbog sličnosti nose naziv „ptičije oko“. Bakterija se održava na ostacima obolelih biljaka u zemljištu, kao i na zaraženom semenu. Izvor infekcije mogu predstavljati i neke paradajzu srodne korovske vrste. Infekcija nastaje kroz prirodne otvore na biljnom tkivu ili kroz povrede. Bakterija se širi kapima kiše ili vodom za navodnjavanje, pri čemu dolazi do spiranja bakterijskog eksudata iz pukotina i rak rana i prenošenja na nezaražene biljke. Visoke temperature i obilne padavine tokom sezone uslovi su za pojavu ove bolesti u značajnim razmerama.

Preventivne mere za zaštitu paradajza:

Upotreba zdravog semena, dezinfekcija supstrata u toplim lejama i staklenicima, primena plodoreda 3 do 5 godina i gajenje otpornih genotipova najvažnije su preventivne mere za sprečavanje ove bolesti.

Iskreno, bakteriozne bolesti se veoma teško suzbijaju jer još uvek ne postoje odgovarajući preparati koji bi bili efikasni pa se preventivnim merama pridaje najveći značaj. Dakle zdravstveno isprvno seme i zdrav rasad su na prvom mestu a potom sterilisano i čisto zemljište bez prisustva bakterija jedini su način za sprečavanje pojave bakterioznih bolesti.

up
4 korisnika je glasalo.

Dodaj novi komentar

Image CAPTCHA
Unesite znakove koji su prikazani na slici.